Technical Project Lead

Ik manage technische projecten en verbind de stakeholders om tot een optimale oplossing te komen.

​Bij ons vind je geen klassieke functiebeschrijvingen, wel verhalen. Onderaan elk verhaal heb je de optie om te kiezen of deze rol perfect bij je past, te uitdagend is, of niet uitdagend genoeg. In de 2 laatste gevallen kan je het verhaal van een andere rol lezen om te zien of die beter bij je past.

Ik manage technische projecten en verbind de verschillende stakeholders om tot een optimale oplossing te komen.

"Als technisch project manager borg ik een uitstekende uitvoering van een aantal uitgetekende ‘technologische onderzoeks-projecten’. Ik draag de verantwoordelijkheid in het spanningsveld tussen de echte experten en neem de technische lead rol waarbij ik de onderzoekers uitdaag in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen.

Ik onderzoek hoe we onze project werking kunnen optimaliseren. Vaak zitten we in een context waarin zeer veel stakeholders betrokken zijn (universiteiten, kennispartners, gebruikers, industrie, Flanders Make) en dat beperkt de rechtstreekse impact. Ik onderzoek hoe we van mogelijke beperkingen (bijv. budget) een sterkte kunnen maken.
Ik zorg voor een optimale teamsamenstelling, organiseer de nodige overlegmomenten, animeer discussies, organiseer workshops indien nodig en borg op die manier dat we de nodige deliverables binnen tijd ook realiseren.

Ik plan een jaar vooruit waarbij ik iedereen laat samenwerken met oog op het behalen van de objectieven. Waar meerdere alternatieven voor handen zijn, stuur ik op basis van objectieve criteria naar de meest aangewezen optie.

Door soms moeilijke doch wel onderbouwde keuzes te maken binnen de gegeven beperkingen leveren we uiteindelijk een oplossing op binnen de beperkingen. Het moeilijkste hierbij is het evenwicht vinden tussen ingaan op verwachtingen én het vasthouden aan de technische beperkingen."

Flanders Make​

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. We stimuleren open innovatie via hoogkwalitatief onderzoek.

Ons doel: excelleren in onderzoek in Vlaanderen opdat maakbedrijven volop steun vinden voor hun innovatietrajecten. Zo dragen we bij tot nieuwe producten en processen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.

Technologie, tools en kaders

  • Smart robots
  • Autonomous vehicles
  • Interconnected machines
  • Flexible assembly

Locatie

  • Sites en labo's in Leuven en Lommel
  • Satellietkantoor en labo in opbouw in Kortrijk

Aanbod

Flanders Make biedt een boeiende uitdaging in een innovatieve omgeving. Naast kansen om jezelf te ontwikkelen wordt er uiteraard een marktconform loon voorzien.

Naar het Flanders Make rollenoverzicht

Ligt dit verhaal in lijn met hoe je je eigen ontwikkeling ziet? Interesse? Geprikkeld? Laat het ons weten.

Contacteer ons