Semantisch Specialist

Ik draag bij aan de semantische onderbouw van de software en overige publicaties.

Bij Holix vind je geen klassieke functiebeschrijvingen, wel verhalen. Onderaan elk verhaal heb je de optie om te kiezen of deze rol perfect bij je past, te uitdagend is, of niet uitdagend genoeg. In de 2 laatste gevallen kan je het verhaal van een andere rol lezen om te zien of die beter bij je past.

"Met Holix hebben we technologie ontwikkeld waarmee automatische verhaallijnen gegenereerd worden. Deze verhaallijnen vervangen de klassieke functiebeschrijvingen. Vandaag bestaat de ‘engine’ enkel in het Nederlands. Deze engine zouden we op korte termijn ook in het Engels moeten beschikbaar hebben. Bij voorkeur ben je 2-talig (moedertaal).

​Achter de technologie zit vooral taal. Een databank van meer dan 5000 zinnen, met telkens nog eens een heel aantal variaties op die zinnen. De methodologie put uit 2 ‘types’ van zinnen en combineert deze op een zodanige manier dat daar impressionante verhaallijnen uit gegenereerd worden. Wij zoeken een collega die dit geheel op nieuwe hoogtes kan brengen. Jij bent de eerste van een core team van semantische experten waarmee we internationaal de markt willen veroveren.

Jij bent de drijvende kracht achter de taal van de gegenereerde verhaallijnen. Dat vraagt een continu doordenken van hoe zinnen in hun samenspel beeldende kracht krijgen en muziek kunnen maken. Je verbetert de bibliotheken, breidt deze uit, optimaliseert de samenhang, borgt dat deze het organisatie-ontwikkelingsgedachtengoed maximaal blijven steunen. Samen met het ontwikkelteam bouw je inzichten op en test je concepten en prototypes.

​Je bent actief onderzoekend wat de toekomst van werk is en deze wijsheid vertaal je door naar de databanken. Je ligt ook mee aan de basis van hoe we de verdere uitbreiding van onze databank kunnen automatiseren. Ook ben je actief betrokken bij de doorvertaling van de technologie naar een aantal nieuwe producten (modules) binnen de software van Holix.

Je beheert de middelen voor het uitbouwen van de taalversies. In eerste instantie beheer je dus de Nederlandse en de Engelse versie van de ‘core engine’ van de verhaallijngenerator van Holix. Je werkt nauw samen met de core collega’s voor alles waarvoor bijkomende ondersteuning nodig is (bijv. de vertaling van het organisatie-gedachtegoed naar de taal).

Je coördineert en plant met het oog op het bereiken van onze milestones. Deze milestones hebben te maken met de ambitie die Holix internationaal heeft. Je anticipeert daarbij op een uiterst proactieve manier op mogelijke obstakels en met haalbare oplossingen voor deze obstakels.


​Wij zoeken een collega die een eigen verhaal wil schrijven. De rol die je op lange termijn zal nemen, is absoluut essentieel in het realiseren van onze ambitie en voor de verdere ontwikkeling van de oplossingen van Holix. We zoeken een collega die zot is van taal en ambitie heeft om een drijvende kracht te zijn."

Over Holix

Als we als mensheid blijven groeien als vandaag, dan hebben we in 2050 3x de Aarde nodig. We moeten anders met onze resources leren omgaan en moeten herdenken wat waarde-creatie en impact hebben betekent. Zonder winst geen bedrijf, zonder waarde en impact geen winst.

Met Holix helpen we je om inzicht in uw markt, stakeholders en maatschappelijke evoluties te krijgen. Ontdek welke impact, welke waarde-creatie en welke ‘purpose’ je bedrijf kan nastreven.

Met Holix helpen we je daarnaast in het uitbouwen van de organisatie die nodig is om de beoogde waarde-creatie en impact te realiseren. Ontwikkel teams, structuur, leiderschap en mensen. Maak je volle potentieel en ambitie waar.

Dit volledig gedragen door de Holix Software.

Locatie

Oude Leeuwenrui 7-11
2000 Antwerpen

Routebeschrijving

Aanbod

  • Een uitdagende rol waarbij we je maximaal ondersteunen
  • Een ruime zelfstandigheid  en een toffe teamsfeer
  • Een gedegen inwerking en de nodige begeleiding​

Terug naar Holix rollenoverzicht

Ligt dit verhaal in lijn met hoe je je eigen ontwikkeling ziet? Interesse? Geprikkeld? Laat het ons weten.

Contacteer ons