Business Developer

Opzetten van end-2-end aanpakken om Flanders Make en de maakindustrie op de kaart te zetten.

Bij ons vind je geen klassieke functiebeschrijvingen, wel verhalen. Onderaan elk verhaal heb je de optie om te kiezen of deze rol perfect bij je past, te uitdagend is, of niet uitdagend genoeg. In de 2 laatste gevallen kan je het verhaal van een andere rol lezen om te zien of die beter bij je past.

Opzetten van end-2-end aanpakken om Flanders Make en de maakindustrie op de kaart te zetten.

"Binnen onze kerndomeinen ben ik verantwoordelijk om de evoluerende behoeften bij (bestaande en nieuwe) klanten om te zetten naar nieuwe projecten, onderzoeken en innovaties. Ik bouw actief consortia uit wanneer er nieuwe calls worden uitgezet om gesubsidieerd technologisch onderzoek te verrichten (binnen de kerndomeinen, nationaal en Europees).

Ik waak erop dat we zowel gesubsidieerde als B2B projecten binnenhalen. Ik werk verschillende strategieën uit voor business development binnen de verschillende competenties, producten en services. Door onze aanpakken te herdenken slagen we er vandaag beter in om bestaande kennis en onderzoeksresultaten verder te valoriseren bij bedrijven en te vertalen naar nieuwe producten in de markt. Er worden daardoor steeds meer nieuwe (opvolg)projecten op Vlaams en Europees niveau gestart.

Ik verbind onze resultaten met de behoeften van bedrijven zodat deze binnen de bedrijven tot significante productiviteitsstijgingen zullen leiden. In deze context beheer en creëer ik budgetten en draag ik zorg voor het uitschrijven van dossiers.

Ik werk voor de technische scoping nauw samen met de Core Lab Manager of andere experten. In samenspraak met de directie bepalen we in welke financieringskanalen we mee instappen. Ik plan tot 2 jaren vooruit voor de complexere (Europese) projecten en om onze jaarlijkse business development targets te realiseren.

Voor de projecten waar deadlines vastliggen (bijv. Innovatiemandaten, Horizon 2020, …), stel ik projectvoorstellen en een planning. Ik overleg intern rond de haalbaarheid van de termijnen waarin we B2B contracten kunnen uitvoeren en dit integreer ik binnen onze totaalaanpak.

Ik geloof heel erg dat we tactisch in dienen te spelen op noden van bedrijven op kortere termijn en tegelijkertijd strategisch onderzoeksresultaten (onderzoek-producten) laagdrempelig in de markt dienen te zetten. Zo kunnen we bedrijven inspireren om op langere termijn trajecten op te zetten tot het vormen van bijv. Europese consortia."

Flanders Make​

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. We stimuleren open innovatie via hoogkwalitatief onderzoek.

Ons doel: excelleren in onderzoek in Vlaanderen opdat maakbedrijven volop steun vinden voor hun innovatietrajecten. Zo dragen we bij tot nieuwe producten en processen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.

Technologie, tools en kaders

  • Smart robots
  • Autonomous vehicles
  • Interconnected machines
  • Flexible assembly

Locatie

  • Sites en labo's in Leuven en Lommel
  • Satellietkantoor en labo in opbouw in Kortrijk

Aanbod

Flanders Make biedt een boeiende uitdaging in een innovatieve omgeving. Naast kansen om jezelf te ontwikkelen wordt er uiteraard een marktconform loon voorzien.

Naar het Flanders Make rollenoverzicht


Ligt dit verhaal in lijn met hoe je je eigen ontwikkeling ziet? Interesse? Geprikkeld? Laat het ons weten.

Contacteer ons