Quarturn

Finance & Information Officer / Business Information Lead

“Transformation is the only constant.”


Wij omarmen het potentieel en ‘zijn’ zelf ook een organisatie 4.0: Van ‘profit’ naar ‘purpose’, van ‘hiërarchie’ naar ‘eigenaarschap’, van ‘privacy’ naar ‘transparantie’, ….


Als je duidelijke instructie zoekt, dan vrees ik dat wij niet je plek zijn. Wij zoeken eigenaarschap, immers ook in de samenwerking staat waardecreatie centraal (voor elkaar, voor onze klanten, voor onze bedrijven). Ook al zijn we vandaag misschien nog niet door iedereen gekend, we hebben het opzet en de ambitie van een 4.0 multinational.


Wij aspireren een groei van 20 naar 100 medewerkers met een omzet van 15 miljoen euro binnen een termijn van 5 jaar.

Ik ontwikkel financiële & informatie management praktijken waarmee we de performantie van onze gezamenlijke en individuele beslissingen significant verbeteren.

"Ik herdenk de manier waarop (financiële) informatie-stromen doorheen de Quarturn groep bewegen met het oog op het bouwen van (financiële) besluitvormingsprocessen. We zijn daardoor binnen de de verschillende bedrijven van de groep in staat om de verschillende ambitieniveau’s te realiseren.


Ik ontwikkel de strategie rond hoe we beter begrijpen op welke manier de verschillende bedrijven binnen de groep waarde creëren (voor elkaar en voor de klant) en zorg dat dit voor iedereen (incluis de klant) zeer transparent wordt. In de totaalaanpak zet ik een gedeeld begrijpen rond waardecreatie en het borgen daarvan binnen een groeicultuur centraal.


Ik ontwikkel de capabiliteiten nodig om drivers of performance te visualiseren en denk mee na over hoe we dit strategisch kunnen vertalen naar oplossingen (bijv. het ontwerp van dashboards die binnen de groep ontwikkeld kunnen worden) die ook weer op hun beurt waardevol voor de eigen bedrijven en onze klanten zijn. Ik ontwikkel bewustzijn rond de waarde van ‘business information transparency’ als deel van het DNA van de groep.

Quarturn

Je kan vandaag niet omheen het begrip “digital transformation” maar misschien wordt het tijd om het woord ‘digital’ weg te laten? De 4de industriële revolutie gaat immers (ook) over hoe onze H2H (Human 2 Human) interacties in het samen-werken aan het transformeren zijn (‘organisational transformation’).


Naast Industrie 4.0 dienen we ook te spreken over Project Management 4.0, Organisatie 4.0, Marketing 4.0, …  Er bestaat een groot tekort aan oplossingen die deze evoluties ondersteunen. Quarturn creëert vanuit verschillende bedrijven revolutionaire apps, software-oplossingen en diensten waarmee ze haar klanten zal ‘enablen’ om meesterschap in het continu evolueren te verwerven.

Locatie

 

Kastanjelaan 81, 9620 Zottegem

Aanbod

Een uitdaging met internationale ambitie in een ijzersterk, complementair en multidisciplinair team.

qtlogotrans.png

Ik plan met een horizon van 2 jaar waarbij de ‘business information lifecycle’ beheer. Ik anticipeer niet alleen met informatie maar ook met feedback proactief in de totaalaanpak van het waken op het verhelderen en realiseren van de verschillende ambitieniveau’s (van de verschillende bedrijven binnen de groep).

qtlogotrans.png
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Contactgegevens

Quarturn

Kastanjelaan 81

9620 Zottegem, België

 

recruitment@quarturn.com